Vraag van de maand CJG Weesp

Klik op een grijze 'vraagbalk' hieronder om deze te openen/sluiten zodat het bijbehorende antwoord zichtbaar wordt.

 

December 2017: 'Hoe stimuleer ik de zelfstandigheid van mijn kind?'

zelfstandigheid

Je kunt kinderen van jongs af aan stimuleren steeds een beetje zelfstandiger te worden. Of het nu een peuter is die zich leert aankleden, een kleuter die zijn brood leert smeren, een schoolkind dat huiswerk moet maken of een tiener die een bijbaan zoekt. Kinderen die graag alles het liefst zelf willen doen, hebben soms wat bijsturing nodig. Kinderen die zich het liefst láten helpen, hebben liefdevolle stimulans nodig.

Zelfstandigheid is het in staat zijn om onafhankelijk te zijn van een ander. Dat gaat niet alleen om praktische dingen, maar ook om zelfstandig keuzes maken. Dit is een geleidelijk proces. De truc is om kinderen te begeleiden naar zelfstandigheid.

Heldere afspraken en verwachtingen

Wees heel helder over wat je van je kind verwacht en wat je kind van jou kan verwachten. Bijvoorbeeld: ‘Eerst zelf je tanden poetsen en dan poetst papa na.’ Of, ‘Ga eerst zelf op zoek naar je woordenlijst, als je het niet kunt vinden, kom ik je zo helpen.’
Je kunt bepaalde vaste afspraken ook concreet omschrijven en bijvoorbeeld ergens in huis ophangen. Waar zijn de kinderen bijvoorbeeld in huis dagelijks of wekelijks verantwoordelijk voor?

Stapsgewijs

Bij jonge kinderen die leren hun brood te smeren of zich aan te kleden, kun je stapjes aanleren hoe ze de taak moeten uitvoeren. Je kunt een taak ook in stukjes knippen: ‘Jij trekt 1 sok aan en ik doe de ander.’ Of: ‘Ik smeer de boter en jij smeert het beleg.’ Zo bouw je de zelfstandigheid steeds verder uit. Bij oudere kinderen werkt dit net zo. Een huiswerktaak die ze niet begrijpen: ‘Probeer het eerst zelf uit te rekenen en dan kom ik bij je kijken.’ Of, ‘Waar denk je dat je die informatie kunt opzoeken?”.

Veel aanmoediging en bemoediging

Oprechte aanmoediging en enthousiasme doen wonderen – ook bij ‘grote’ kinderen. Geef veel en vaak complimenten wanneer kinderen zich houden aan de afspraken of zelfstandig met iets aan de slag gaan.

Let it go!

Geef je kind de kans om zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheden te dragen. Bij wat oudere kinderen hoef jij bijvoorbeeld niet meer op te letten of ze hun gymspullen wel meenemen naar school, dat kunnen ze best zelf. Je kunt wel helpen door thuis een lijstje op te hangen met dingen waar iedereen in het gezin zelf aan moet denken.
Dit geldt ook voor schoolse verplichtingen, zoals huiswerk maken en op tijd komen. Help eerst een paar keer en laat het daarna zo veel mogelijk aan je kind zelf over. Hoe ouder een kind wordt, hoe meer zelfstandigheid het aan kan en verantwoordelijkheid (het) kan dragen. Kijk wat ze aankunnen en bespreek dat met hen; pas dan desnoods de afspraken aan.

Van proberen kun je leren

Fouten maken mag! Laat een taak of verantwoordelijkheid soms ‘fout’ lopen en pas op voor je neiging over te nemen - ook al duurt het aankleden langer of dreigt het huiswerk mis te lopen. Ga de gymspullen niet nabrengen als ze deze vergeten. Van fouten maken leert je kind vaak het meest!

November 2017: 'Hoe stimuleer ik mijn puber om gezond te eten?'

pubervoeding

Tegenwoordig is eten volop te verkrijgen en op alle uren van de dag.
Er zijn dagelijks veel verleidingen voor je puber en hij/zij kan eetgewoontes ontwikkelen die ongezond zijn. Sommige pubers hebben problemen met het beheersen van hun dieet en gewicht. Ze vinden zichzelf bijvoorbeeld te dik en zouden er graag uit willen zien als een fotomodel waardoor ze te weinig gaan eten. Voor anderen is het lastig om verleidingen te weerstaan ; zij eten te veel ongezonde dingen.
Praat met je puber over verleidingen die hij/zij tegenkomt of over ongezonde eetgewoontes.
Probeer er achter te komen waarom je puber bijvoorbeeld niet ontbijt of waarom je puber een energiedrankje drinkt. Luister en geef je kind de ruimte zijn/haar menig te geven zonder gelijk een oordeel te hebben. Benoem en erken zijn/haar mening, toon begrip en kijk samen naar een oplossing. Meer tips over praten met je puber vind je hier.

In de pubertijd maakt je kind een grote ontwikkeling door. Zijn /haar dagritme verandert bijvoorbeeld door verandering van schooltijden en sporttrainingen. Ze gaan later slapen en kunnen ’s ochtends moeilijker opstaan. Ze groeien flink. Dat alles kost energie; gezonde voeding is daarom dus belangrijk.
Daarnaast wordt je kind zelfstandiger, gaat eigen keuzes maken, mede beïnvloed door de groep waar ze bij (willen) horen, de media en reclame. Daarbij horen ook keuzes in het voedingspatroon.

In deze stappen naar zelfstandigheid lijkt het soms dat je puber zich niets meer van je aantrekt, maar uit onderzoek blijkt dat ouders wel degelijk invloed hebben op de keuzes van pubers. Je kind leert het meest van wat je zelf laat zien, minder van wat je zegt.

Hoe steun je je kind bij het maken van goede keuzes

 • Geef het goede voorbeeld, eet zelf gezond.
 • Ontbijt samen aan tafel, ook op schooldagen.
 • Als jij gewoon boterhammen meeneemt naar je werk, dan neemt je puber waarschijnlijk ook eerder boterhammen mee en hoeft hij/zij niet elke dag iets in de kantine te kopen.
  Roep niet voortdurend dat snoep en snacks zo slecht zijn. Laat zien dat het oké is, zolang je er niet te veel van eet.
 • Laat ook zien dat je gezond kunt ‘snacken’ bijvoorbeeld met rauwkost en een (yoghurt) dipsausje.
 • Kijk samen eens naar het etiket van energiedrankje, zo wordt de kind bewust van wat er allemaal in zit.
 • Maak de maaltijden gezellig. Eet aan tafel en beperk de afleidingen zoals televisie. Maak afspraken , zoals geen mobiele telefoon aan tafel. Zo heb je aandacht voor je eten en voor elkaar.
 • Als het niet lukt om iedere dag samen te eten, plan dan in wanneer dat wel lukt. Maak een weekschema zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is. Misschien kun je wel samen koken of wil je puber zelf een keer koken.

In de folder ‘Lekker in je lijf’ vind je informatie voor je puber over gezonde voeding en verleidingen.
Bron voedingscentrum, Triple P

Heb je vragen over de eetgewoontes van je puber dan kun je die altijd stellen aan de jeugdverpleegkundige van Jeugd en Gezin, of binnen lopen bij het CJG. Je bent van harte welkom.

 

Oktober 2017: 'Moeten de regels in huis gelden voor alle kinderen?'

Week van de Opvoeding 2-8 oktober: Buiten de lijntjes

cjg loesjeKinderen hebben regels en grenzen nodig. Zo weet iedereen binnen het gezin waar ze aan toe zijn en dat is wel zo handig. Maar moeten dezelfde regels en grenzen in een gezin gelden voor alle kinderen? Of kun je als ouder af en toe buiten de lijntjes denken?

Een belangrijk uitgangspunt voor de opvoeding is dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt in zijn eigen tempo. Temperament en karakter zijn daarbij heel bepalend. Sommige kinderen schikken zich van jongs af aan eenvoudig; zij vinden het bijvoorbeeld redelijk makkelijk om instructies op te volgen en zich aan afspraken te houden. Andere kinderen hebben al vroeg een enorme drang naar zelfstandigheid en ervaren regels als belemmerend. Zij hebben de neiging de grenzen van de regels (en van je geduld!) op te zoeken.
Het is de kunst als opvoeder om flexibel met de regels om te gaan en rekening te houden met de individuele behoeften die passen bij het karakter en temperament van je kind.

De verwachtingen die je als ouder hebt, hangen vaak samen met wat je om je heen ziet of wat je normaal vindt voor kinderen van een bepaalde leeftijd. Probeer je verwachtingen ook af te stemmen op de persoonlijkheid van je kind.
Als je te veel van je kind verwacht of bepaalde dingen eist die te moeilijk voor ze zijn, kunnen er frustraties ontstaan. Het kan kinderen onzeker maken als ze niet of nooit aan je verwachtingen kunnen voldoen. Maar te lage eisen stellen is ook niet goed! Kinderen moeten ook gestimuleerd om hun grenzen te verleggen en zich te blijven ontwikkelen.

Kijk eens kritisch naar wat je van je kind verwacht en welke regels je hebt voor jouw kind. Vraag ook eens aan je kind wat hij/zij zelf vind van de regels die jij hebt gesteld. Als je (te) veel regels hebt, moet een kind zich ook aan veel dingen houden. De kans dat de regels overtreden worden is dan dus groter! Vraag jezelf eens af of alle regels echt nodig zijn. Soms verdwijnen problemen als je besluit bepaald gedrag van je kind eigenlijk helemaal geen probleem is.
Als je als ouder buiten de lijntjes leert kijken, kun je je kinderen laten ontdekken wie ze zijn en waar hun verantwoordelijkheden liggen.

Heb je vragen over regels, grenzen of omgaan met temperamentvolle kinderen? Stel gerust een vraag aan het CJG! We denken graag met je mee.

Bron: tipkrant Realistische Verwachtingen
Met dank aan Triple P Nederland.

 

September 2017: 'Hoe steun ik mijn kind het beste na onze scheiding?'

echtscheidingEen scheiding is een ingrijpende gebeurtenis die voor ouders en kinderen veel spanning en verdriet met zich mee kan brengen.

Als jullie gaan scheiden ben je niet meer elkaars partner maar wel samen de vader en moeder voor jullie kinderen. De manier waarop jullie de scheiding in de eerste periode aanpakken bepaalt hoe belastend een scheiding voor de kinderen is. Kinderen ondervinden niet per definitie schade van een scheiding, wél van een scheiding die met veel conflicten en strijd gepaard gaat! En dat heeft invloed op je kinderen.

Hier enkele tips die de scheiding voor je kind begrijpelijker maken:

 • Wees open en eerlijk tegen je kind. Vertel samen dat jullie gaan scheiden en wat dat voor je kind betekent. Meer hoeft je kind niet te weten. Vertel niet over je relatieproblemen of financiële zorgen.
 • Houd rekening met de gevoelens van je kind en geef het de ruimte om zijn/haar gevoelens te uiten. Benoem en erken de gevoelens van je kind. Geef een paar keer per dag alle aandacht aan je kind.
 • Natuurlijk wil je ook je eigen emoties delen… een scheiding is tenslotte niet zomaar iets. Daar is niets mis mee. Wees je er wel van bewust dat jouw familie en vrienden niet objectief zijn en zullen dus vaak ‘jouw kant’ kiezen. Terwijl het –zeker als je kinderen hebt – het beste is om de strijd zoveel mogelijk te beperken. Bespreek je gevoelens niet met anderen waar je kinderen bij zijn.
 • Omdat kinderen trouw zijn aan beide ouders, is het heel moeilijk voor een kind als de ouders negatief over elkaar praten. Zeg dus geen nare dingen over de andere ouder, ook al ben je zelf boos of verdrietig. Geef je kind het gevoel dat het van beide ouders mag houden en stimuleer het contact met de andere ouder. Maak geen ruzie waar je kind bij is. Bescherm je kind door liefde en aandacht te geven.
 • Verwen je kind niet uit schuldgevoel. Blijf opvoeden en grenzen stellen. Je hoeft niet heel streng te zijn, maar wel duidelijk.
 • Vertel je kind regelmatig dat het geen schuld heeft aan de scheiding.
 • Hou zoveel mogelijk rekening met je kind door te luisteren naar zijn mening maar laat de uiteindelijke beslissingen bij jullie als ouders liggen

Steun en advies zijn vaak te vinden in je directe omgeving. Is dit niet voldoende of heb je meer nodig, dan kun je op onze website meer informatie vinden.
Ook bieden wij een cursus aan, speciaal bedoeld voor ouders na een scheiding: Cursus ‘ positief opvoeden voor gescheiden ouders’. Deze start 11 september 2017.
Voor kinderen kunnen de websites van Stichting Jonge Helden en Villa Pinedo extra ondersteuning geven. Daarnaast maakt de website van Villa Pinedo ouders bewust van wat er in het hoofd en hart van de kinderen omgaat.
Je bent altijd welkom bij het CJG voor een gesprek.

 

 

Augustus 2017: 'Welke afspraken maak ik met mijn puber over gamen?'

gamenGamen is onder veel pubers, vooral bij jongens, razend populair. 
Wat maakt gamen zo aantrekkelijk? In de virtuele wereld is alles veel heftiger en sneller dan in het echte leven. Voor pubers die op zoek zijn naar spanning, is gamen dan ook erg leuk en bovendien leren ze ervan. Ze experimenteren in de virtuele wereld met allerlei emoties (zoals spanning en angst), ze kunnen bepalen wat er gebeurt, ze kunnen steeds beter worden en een level hoger komen. 

De andere kant is dat een game je zo in beslag kan nemen, dat het een gemakkelijke manier is om te vluchten uit de wereld van alledag met alle verplichtingen die pubers daar hebben. Als je ziet dat een puber deze neiging heeft en daarmee in de problemen dreigt te komen, is het als ouders/opvoeders belangrijk om in actie te komen.

Van pubers kun je niet verwachten dat ze zelf de discipline hebben om gamegedrag te veranderen of te begrenzen. Hier hebben ze hulp bij nodig. Het komt neer op heldere, concrete afspraken maken over het gamen. Aan de hand hiervan leren pubers om hun tijd in te delen en discipline te ontwikkelen. Hier kun je aan denken:
Bepaal samen wanneer, hoe vaak en welke games er gespeeld mogen worden. Maak de afspraken heel concreet: wel of niet uit school meteen gamen? Of moet het huiswerk eerst af? Wel of niet door de week? Wel of niet na het avondeten? En hoeveel mag er in het weekend of in de vakantie worden gegamed? Hoe concreter hoe beter!
Controleer de naleving van deze regels en stel beperkingen in als de regels worden overtreden.

Om beter aan te kunnen sluiten bij je puber, kan het helpen om je wat meer te verdiepen in de games die je kind speelt. Als je snapt waarom ze het gamen zo leuk vinden en hoe dat alle besef van tijd kan doen vergeten, kun je beter het gesprek aangaan. Speel eens mee! Geniet van wat ze beleven op internet en heb oor voor hun verhalen.

De volgende signalen kunnen aangeven dat het gamen meer is geworden dan gewoon ontspanning:

 • je kind is extra prikkelbaar (boos, geïrriteerd) als de computer /tablet niet beschikbaar is
  of heeft een slecht humeur zolang er niet gegamed kan worden;
 • je kind verwaarloost structureel het huiswerk;
 • je kind liegt over huiswerk en cijfers;
 • je kind verliest interesse in vriendschappen;
 • je kind komt steeds minder buiten en/of sport steeds minder.

Als je je zorgen maakt over het gamegedrag van je kind, of je herkent een van deze signalen, dan is het een goed idee om hulp en advies te zoeken. Je kunt contact zoeken met je huisarts, het Centrum voor Jeugd en gezin of de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van de jeugdgezondheidszorg verbonden aan de school van je kind.
Op Gameninfo.nl kun je controleren of het gamegedrag van je puber in de gevarenzone zit en lees je ook waar je terecht kunt voor hulp.
Op de site mediaopvoeding.nl lees je ook veel achtergrondinformatie en tips voor mediagebruik.

Wil je meer informatie of advies over je kind en gamen? Je bent van harte welkom in het Centrum voor Jeugd en Gezin. We denken graag met je mee!

 

 

Juli 2017: 'Op vakantie, hoe hou ik het gezellig onderweg?'

op vakantie

De zomervakantie komt er weer aan...voor de meeste mensen is het heerlijk om na een drukke periode lekker op vakantie te gaan met het hele gezin.
Voor de kinderen is een lange reis in de auto een hele uitdaging. Misschien is het wel een uitdaging voor het hele gezin! Hoe kun je nou zorgen dat de kinderen zich goed vermaken op de achterbank?

Tips

Voor onderweg, of je nou met de auto op vakantie gaat, met de trein of het vliegtuig:

 • Bedenk van tevoren met je kind(eren) wat je meeneemt, bijvoorbeeld speelgoed, voorleesboekjes en muziek.
 • Denk aan de favoriete knuffel, zorg dat deze binnen handbereik is.
 • Cadeautjes krijgen vinden alle kinderen leuk. Pak wat kleinigheidjes in en deel deze tijdens de autoreis uit. Je maakt er een win/win-situatie van door cadeautjes te geven die ze direct tijdens de reis kunnen gebruiken: een leuke pen, schriftje of kleurboek, raamstickers.
 • Neem papier en een paar kleurpotloden mee, zodat je kind kan tekenen. Een kleurboek is natuurlijk ook een leuk idee of print vooraf leuke kleurplaten. Zorg wel voor een stevige ondergrond.
 • Je kunt onderweg leuke spelletjes doen met auto’s, nummerborden en plaatsnamen. Een voorbeeld is een spelletje waarbij je stil moet zijn als je een rode auto ziet en weer mag praten als je een groene auto ziet.
 • Samen een verhaal maken. Om beurten ieder een zijn of een woord zeggen. Je krijgt de leukste verhalen. Of in de file een verhaal verzinnen over de mensen die in de auto naast je zitten.
 • Neem muziek mee die iedereen leuk vindt of spreek af dat iedereen een keer mag kiezen.
 • Print wat versies van ‘autobingo’ bijvoorbeeld deze... en als je creatief bent, maak je je eigen variant! Woordzoekers zijn ook heel leuk.
 • Natuurlijk kun je ook allerlei apparaten met een beeldscherm meenemen. Met tablets en computerspelletjes vermaken kinderen zich uren en hoor je ze helemaal niet meer. Iets meer beeldschermtijd dan thuis, is helemaal niet erg. Maak vooraf afspraken over wie wat kijkt en hoelang... Dit voorkomt discussies in de auto.
 • Tussenstop met de auto? Zoek een rustige parkeerplaats of ga even van de snelweg af zodat de kinderen even buiten kunnen rennen of maak er een leuke picknick van met lekkere hapjes.

Nog meer leuke tips

http://www.lerendoorspelen.com/Autoreis.htm 

Ga jij binnenkort (voor het eerst) op reis met de kinderen? Het filmpje Op vakantie geeft je tips die je helpen bij de voorbereidingen.

Fijne vakantie!

 

Juni 2017: 'Hoe leer ik mijn kind omgaan met geld?'

spaarvarken

Het blijkt dat kinderen die al jong hebben leren omgaan met geld later betere financiële keuzes maken. Als ouder kun je bewust bezig zijn met financiële opvoeding.
Je kunt je kind bijvoorbeeld leren omgaan met zakgeld en met sparen. Ook kun je je kind leren omgaan met lokkende reclame.

Zakgeld

Kinderen kunnen de verschillende munten herkennen vanaf ongeveer 6 jaar. Dat is dus een goede leeftijd om te beginnen met zakgeld. Tips voor het geven van zakgeld:

 • Geef steeds hetzelfde bedrag op een vast tijdstip;
 • Geef duidelijk aan wat je kind wel en niet van het zakgeld moet betalen of mag kopen;
 • Hou in gedachten dat zakgeld geen loon is en ook geen middel om te straffen.

Hoeveel zakgeld geef je?

Het Nibud heeft een overzicht van wat de meeste kinderen in Nederland per leeftijd aan zakgeld krijgen: https://www.nibud.nl/consumenten/zakgeld/

Sparen

Voor veel kinderen is wachten met geld uitgeven lastig. Vooral jonge kinderen hebben moeite met sparen en hebben de neiging hun zakgeld direct uit te geven. Je kunt afspreken dat je kind elke week een deel van het zakgeld mag uitgeven maar ook een deel spaart.
Probeer bijvoorbeeld samen met je kind een concreet en realistisch spaardoel te bedenken: iets dat binnen een paar weken van het zakgeld te kopen is. Bekijk ook samen regelmatig hoeveel er al is gespaard en hoe lang het nog duurt voordat het artikel gekocht kan worden. Je kunt voor je kind een kinderrekening bij de bank openen. Op het overzicht ziet je kind hoeveel er op de rekening staat en het is best spannend om met je eigen pinpas je centjes uit je spaarpot bij de bank te storten of op te nemen.

Invloed van reclame

Kinderen hebben steeds meer te besteden. Het begint met een paar euro, maar een gemiddelde 15-jarige geeft al gauw, volgens het Nibud, 100 euro per maand uit. Kinderen laten zich daarbij gemakkelijk leiden door reclame die ze overal tegen komen op televisie, op internet, in social media, in online games, in tijdschriften en apps. Het is belangrijk dat kinderen de verschillende vormen van reclame leren herkennen en doorzien. Ze moeten hun geld uitgeven aan dingen die ze echt leuk of belangrijk vinden. En het moet natuurlijk binnen hun budget passen. Hier kun je thuis met je kinderen over in gesprek gaan. Lees meer over kinderen, reclame en media op mediarakkers.nl.

Pubers op weg naar financiële verantwoordelijkheid

Hoe ouder je kind wordt hoe meer ze toe zijn aan verantwoordelijkheden, ook wat betreft geldzaken. Als ouder is het handig om geldzaken regelmatig bespreekbaar te maken. Het gaat om samen afspraken maken en dilemma’s bespreken en je kind bewust maken van risico’s en gevolgen van geldkeuzes. Het Nibud heeft een handige checklist voor dagelijkse situaties waarin geld en rol speelt en waar je aan kunt denken.

Wil je meer informatie of advies over je kind en geld? Je bent van harte welkom in het Centrum voor Jeugd en Gezin. We denken graag met je mee!

Bron: Nibud.nl, mediarakkers.nl

 

Mei 2017: 'Hoe hou ik gezin en werk in balans?'

werk en gezinHet combineren van je werk en je gezin is niet altijd een gemakkelijke opgave. Voordat je kinderen geboren zijn hebben jullie het misschien al prima uitgedacht, maar in de praktijk loopt het vaak anders. Denk aan de hectische ochtendspits, een ziek kind, op tijd bij de kinderopvang zijn en daarnaast ook je huishouden nog een beetje bijhouden.
Als werkende ouder moet je alle ballen in de lucht houden en is het de kunst een balans te vinden tussen je gezin en je baan.

Werk kan stressvol zijn, dat kan invloed hebben op je gezin. Aan de andere kant kan de stress van thuis ook van invloed zijn op je werk.

Hier een paar tips om de druk wat te verminderen:

 • Leg de lat niet te hoog. Accepteer dat je nu eenmaal een druk bestaan hebt. Probeer niet op alle fronten het hoogst haalbare te bereiken. Soms is een 7 goed genoeg! Niet alles hoeft een 10 te zijn.
 • Een goede basisregel is om te zorgen dat wanneer je thuis bent, je aandacht ook echt bij je gezin is. Bijvoorbeeld zet je werktelefoon op stil aan tafel. En andersom: dat wanneer je op je werk bent, je hierop gefocust blijft.
 • Stel vaste regels in. Kinderen vinden het fijn en gedragen zich doorgaans beter als ze elke dag heldere en vaste regels kunnen volgen.
 • Leer je kind om dingen zelf te doen. Hoe beter je kind voor zichzelf kan zorgen, hoe meer tijd je ’s morgens hebt om andere dingen te regelen. Geef je kind een compliment als hij/zij zelf kan aankleden, brood smeren of tas in pakken.
 • Let op de samenwerking met je partner. Soms heeft een van de twee de neiging om meer (huishoudelijke) klussen naar zich toe te trekken. Verdeel de taken eerlijk en steun elkaar zowel praktisch als emotioneel.
 • Zorg voor een goed netwerk. Vraag in je omgeving om steun en praktische hulp, zoals oppas, zeker als je in je eentje voor je gezin zorgt.
 • Je voelt je beter als je weet dat er goed voor je kind gezorgd wordt terwijl jij werkt. Kies voor professionele kinderopvang of gastouder.
 • Maak keuzes. Wat wil je écht? Welke ballen wil je in de lucht houden? Heel veel tegelijkertijd is onmogelijk.
 • Maak waar mogelijk tijd voor jezelf. Doe dingen die je leuk vind en waar je energie van krijgt.

Wil je meer informatie of advies? Je bent van harte welkom in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wij denken graag met je mee!

 

April 2017: 'Waarom is buitenspelen goed voor mijn kind?'

buitenspelenApps, games, televisie, cool speelgoed: kinderen hoeven zich geen moment te vervelen. Toch gaat er niets boven heerlijk buiten ravotten en avonturen beleven. Weet je dat buitenspelen niet alleen gezond is voor kinderen, ze bewegen, krijgen frisse lucht en het is goed voor de motorische ontwikkeling, maar dat ze er ook veel van opsteken?

Van buitenspelen leren kinderen allerlei belangrijke vaardigheden zoals:

 • creatief denken
 • winnen en verliezen
 • de kunst van het vallen en weer opstaan
 • zelfstandig problemen oplossen
 • samenwerken
 • uithoudingsvermogen
 • risico’s begrijpen en inschatten

Hoe krijg je je kind naar buiten?

Op de stoep, op het schoolplein of in een speeltuintje in de buurt weten de meeste kinderen zich prima te vermaken. Veel kinderen vinden het ook leuk om te helpen met klusjes buiten: tuinieren, gras maaien of auto wassen.
In de Gooi en Vechtstreek zijn we omringd door prachtige natuur. Bossen, heide, natuurgebieden, strandjes en water. Heerlijke plekken om op een middag of in het weekend een wandeling te maken of lekker uit te waaien met het hele gezin.
In het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in ‘s Graveland is een prachtige Speelnatuur, een avontuurlijke speelplaats voor kinderen van 0-4 en 4-12 jaar. Kinderen kunnen hier heerlijk spelen met zand, water, takken en in een boomhut. Vies worden is haast een vereiste!
Natuurmonumenten in Engeland heeft een leuke lijst gemaakt van ‘30 dingen die je gedaan ‘moet’ hebben voor je 12e'. Een inspiratielijst om kinderen te laten genieten van buiten zijn en avonturen beleven. Je kunt de lijst printen en met je kinderen afvinken!

Afspraken maken

Vanaf de leeftijd van 4 a 5 jaar kun je met de meeste kinderen goed afspraken maken over buitenspelen. Bijvoorbeeld dat ze op de stoep moeten blijven, of dat ze naar een bepaalde speeltuin om de hoek mogen. Hoe concreter de afspraken hoe beter.
Naarmate je kind ouder wordt, kun je meer afspraken maken. Bijvoorbeeld over hoe laat ze thuis moeten zijn. Je kunt ook afspreken dat je kind zich om de zoveel tijd thuis even meldt.
Een belangrijke basisregel die je met kinderen van alle leeftijd kunt afspreken is dat ze nooit zonder toestemming van jou met iemand anders mee mogen gaan.

Kinderen moeten geleidelijk aan leren om goed met afspraken om te gaan. Ouders moeten op hun beurt geleidelijk aan leren om hun kind wat los te laten. Geef ze een beetje verantwoordelijkheid en vertrouwen, vaak zul je je verbazen dat ze er aan tegemoet kunnen komen.

Wil je meer informatie of advies over buiten spelen of afspraken maken met je kind? Je bent van harte welkom in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Wij denken graag met je mee!

 

Maart 2017: 'Vlinders in de buik - is mijn kind echt verliefd?'

lentekriebelsVan 20 t/m 24 maart is de week van de lentekriebels. Op veel scholen wordt dan aandacht besteed aan verliefdheid, relaties en seksualiteit.

Wie kent het gevoel niet? Kriebels in je buik en alleen maar bij ‘die ander’ willen zijn. Zucht..., verliefd! Ook kinderen kunnen verliefd zijn. En dat is voor ouders soms best vreemd. Moet je deze gevoelens wel of niet serieus nemen? Hier wat tips en informatie over hoe je verliefdheid bij je kind herkent en hoe je ermee kunt omgaan.

Waaraan kun je merken dat je kind verliefd is? Je kind is waarschijnlijk helemaal gefocust op die ander. Praat veel over hem of haar en wil er veel tijd mee doorbrengen. Verliefde kinderen zijn vaak drukker dan normaal en glimlachen vaker. Ook kunnen ze moeite hebben met eten en met concentreren.

Wat gebeurt er in je lijf als je verliefd bent?
Als je verliefd bent maken je hersenen bepaalde stofjes (hormonen) aan: dopamine en adrenaline. Deze zorgen ervoor dat je meer geluk en plezier ervaart. Een verliefd persoon wil vaak en veel bij de ander zijn omdat er dan weer nieuwe stofjes worden aangemaakt. Want geluk is verslavend. Na een of twee jaar maakt je lichaam deze stoffen niet meer aan en neemt vaak ook de verliefdheid af.

Kleuterliefde
Vanaf hun vijfde of zesde jaar kunnen kleuters voor het eerst verliefd worden. Jongens en meisjes krijgen meer oog voor elkaar en voor sociale contacten. Op deze leeftijd spelen de hormonen nog geen rol. Soms worden ze verliefd op iemand van hun eigen geslacht of op de juf, hun vader of moeder. Gewoon omdat ze die ander de liefste van de wereld vinden. Dit zegt niets over hun seksuele geaardheid. Als ze bij ‘de ander’ in de buurt zijn, voelen ze zich blij. Ze kunnen er ook wat nerveus of onzeker van worden. Kinderen hebben soms geen behoefte aan kusjes geven of elkaars hand vasthouden. Doen ze dit wel dan is het vaak aangemoedigd door de omgeving.

Tips voor kleuterliefde

 • Gebruik eventueel boekjes die passen bij de leeftijd van jouw kind om over dit onderwerp te praten. Bijvoorbeeld ‘Kikker is verliefd’ (Max Velthuijs), ‘Ik vind jou lief’ (Sanderijn van de Doef) of ‘Mag ik van jou een kusje?’ (Marianne Busser).
 • Geef het goede voorbeeld aan je kind. Laat zien dat papa en mama het leuk hebben samen.
  Geef elkaar af en toe een knuffel waar iedereen bij zit.

Eerste verkering
Kinderen van 8 á 9 jaar worden al vaker verliefd op kinderen van het andere geslacht. Op deze leeftijd spelen jongens vooral met jongens en meisjes met meisjes. Dit maakt het andere geslacht spannend en zo raken ze verliefd en krijgen hun eerste verkering. Dit houdt meestal niet meer in dan samen spelen en zeggen dat ze verkering hebben.

Puberliefde
In de puberteit zijn kinderen extra gevoelig voor hormonen als dopamine en adrenaline. Dit komt door de ontwikkeling van de geslachtshormonen. Verliefde gevoelens kunnen een stuk heftiger zijn. Ook het verdriet is groter als de gevoelens niet worden beantwoord. Verkering hebben krijgt een andere betekenis en er is vaker sprake van intimiteit. De behoefte aan zoenen en seksualiteit ontstaat vanaf een jaar of 13. Het is belangrijk om je kind seksuele voorlichting te geven.

Tips voor puberliefde

 • Neem de verliefde gevoelens serieus. Ze zijn echt en kunnen heel heftig zijn.
 • Praat met je kind over zijn of haar gevoelens en over relaties en seksualiteit.


Bron CJG Breda