Positief Opvoeden Weesp

Alle medewerkers in het Centrum Jeugd en Gezin in de Gooi & Vechtstreek werken volgens de methode Positief Opvoeden, Triple P. Positief Opvoeden biedt effectieve informatie, tips en hulp bij dagelijkse opvoedvragen.

Welke normen en waarden u uw kind wilt bijbrengen, is voor elke ouder anders. Maar hoe je gedrag van kinderen het beste kunt sturen is uitgebreid onderzocht. Dit onderzoek en praktijkervaring laat zien dat Positief Opvoeden volgens de methode Triple P, kinderen de beste kansen geeft om zich goed te ontwikkelen. Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma.

De vijf belangrijkste punten van Positief Opvoeden zijn:

  • Goed voor jezelf zorgen
  • Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden
  • Kinderen laten leren door positieve ondersteuning
  • Een aansprekende discipline hanteren
  • Realistische verwachtingen hebben

   
Hoe gaat het in zijn werk?

Positief Opvoeden biedt op verschillende manieren steun bij de opvoeding, afhankelijk van de wensen van ouders en kinderen. De volgende opties zijn mogelijk:

  • Individuele adviesgesprekken
  • Lezingen
  • Cursussen

Positief Opvoeden werkt!

Positief Opvoeden volgens de methode Triple P is meer dan 25 jaar geleden ontstaan in Australië. Het programma is gebaseerd op vele jaren van onderzoek naar de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Bewezen is dat kinderen die positief worden opgevoed, zich prettig voelen en weinig risico lopen op het ontwikkelen van gedragsproblemen. Ouders die positief opvoeden vinden het ouderschap plezieriger. Ze hebben volop tijd en energie om te genieten van hun kinderen.