Nieuws

Maak nu kennis met de peuterspeelzalen van Versa Welzijn in Hilversum — 18-08-2014

Bij inschrijving van uw kind in september 2014 op één van de peuterspeelzalen van Versa Welzijn in Hilversum, betaalt u geen inschrijfgeld én zijn de eerste 2 weken gratis. Uw kind moet dan wel in de periode september t/m december 2014 kunnen beginnen. Deze actie geldt niet voor ouders van peuters met een Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) – indicatie.  Zij vallen onder een wettelijke betalingsregeling.

Lees meer

Uk&Puk certificaat voor peuterleidsters Versa Welzijn — 01-07-2014

Een groep van 10 peuterspeelzaalleidsters van Versa Welzijn heeft het Uk&Puk certificaat behaald. De leidsters, werkzaam op peuterspeelzalen in Huizen, Baarn en Hilversum, hebben een scholing van anderhalf jaar gevolgd in het werken met deze VVE-methode. Tijdens een gezellige high tea in wijkcentrum Lopes Dias in Hilversum kregen zij hun certificaat uitgereikt.

Jongerencampagne LEF gaat los in het Gooi — 27-06-2014

Op vrijdag 27 juni start de LEF zomercampagne van de GGD tijdens Hilversum Alive. LEF staat voor 'Lekker een Frisje' maar ook voor het lef om 'nee' te zeggen tegen alcohol.Want hoewel er een lichte daling te zien is in het alcoholgebruik van jongeren, gaan veel jongeren als ze eenmaal mogen drinken los en drinken ze heel veel.

Lees meer

Het gaat goed met de jeugd in de regio — 23-06-2014
GGD maakt resultaten scholieren onderzoek bekend

GGD Gooi & Vechtstreek heeft in het najaar van 2013 en het voorjaar van 2014 onderzoek gedaan onder ruim 4000 middelbare scholieren uit de regio Gooi en Vechtstreek. Uit deze nieuwe jeugdmonitor blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de tweede- en vierdeklassers uit onze regio. Vergeleken met vier jaar geleden is voor alcoholgebruik een positieve ontwikkeling te zien: op jonge leeftijd wordt minder gedronken.

Lees meer

Jeugd drinkt minder alcohol — 23-06-2014
Combinatie van preventie en controle werkt!

De GGD reageert op berichten in de krant over zorgelijk alcoholgebruik jeugd en toont met cijfers uit recent onderzoek en praktijkverhalen aan dat we op de goede weg zijn.

De jeugd drinkt minder en veel alcoholverstrekkers houden zich aan de nieuwe leeftijdsgrens.

Lees de brief aan de heer Broertjes, burgemeester van Hilversum.

Comeniuscollege eerste alcoholvrije school — 02-06-2014

Op woensdag 28 mei reikte wethouder Eric van der Want het keurmerk ‘Alcoholvrije School’ uit aan het Comenius College. De Hilversumse scholengemeenschap voldoet als eerste VO-school in de regio aan de zes criteria die zijn opgesteld door GGD Gooi & Vechtstreek.

Lees meer

Loop goed, zonder snoepgoed — 21-05-2014
Gezonde beloning bij Avondvierdaagse

Binnenkort vindt de jaarlijkse jeugd-avondvierdaagse plaats. GGD Gooi & Vechtstreek juicht dit sportieve en gezellige evenement toe: bewegen is immers gezond! Voor de kinderen is het meedoen met de jeugdavondvierdaagse een hele prestatie. Van oudsher werd deze prestatie beloond met bloemen. Helaas bestaat de beloning tegenwoordig vaak uit snoep en frisdrank. Ook onderweg wordt er vaak gesnoept en zoete frisdrank gedronken. Dat is niet goed voor het gebit en draagt ook bij aan overgewicht. Daarom is de GGD voorstander van een gezonde beloning. 

Lees meer

Week van de Opvoeding — 13-05-2014
Motto: 'Ik tel tot 10'

Ruim 2,5 miljoen Nederlanders zorgen dagelijks voor hun gezin. Misschien wel de meest uitdagende en zinvolle bezigheid die er is. Een taak die bestaat uit plezier maken en doorzetten, uit geluk en stress, uit genieten en geduld oefenen. Dat alles komt samen in “Ik tel tot tien”, motto voor de Week van de Opvoeding dit jaar van 6 tot 12 oktober.

Lees meer

Noord & Co de supporter langs de zijlijn — 06-05-2014
It takes a village to raise a child

Gezinnen worden omringd door volwassenen (zoals familieleden, buren, ouders van klasgenootjes en de trainer van de voetbalclub) die positief bij kunnen dragen aan het opvoeden en opgroeien van kinderen.Verschillende beroepskrachten ontmoeten elkaar binnen het project Noord. Graag vertellen wij over wat wij verstaan onder de pedagogische civil society, de doelgroep, ambities, noodzaak, werkgroepen en initiatieven van Noord & Co.

Lees meer

Jeugdcultuurfonds — 22-04-2014

Kinderen hebben nu ook een kans om aan culturele activiteiten (bijv. theater, muziek) deel te nemen dankzij het Jeugdcultuurfonds. Aanvragen kunnen worden gedaan in de gemeenten Wijdemeren, Bussum en Hilversum. Aanvraag indienen kan o.a. via JGZ en CJG.