4 dingen die je nog niet wist over Jezus

 1. Jezus was waarschijnlijk getrouwd. In het jaar 2014 dook er een oude tekst op waarin wordt verwezen naar de vrouw van Jezus. Ook uit andere documenten blijkt dat Jezus een speciale relatie had met Maria Magdalena. In die tijd waren Joden praktisch nooit alleenstaand.

 2. Jezus was klein
  Jezus wordt vaak voorgesteld als een grote langere man, maar Joodse mannen hadden in die tijd maar een gemiddelde lengte van ongeveer 1.50 /1.60 meter.
  Het is dus waarschijnlijk dat Jezus kleiner is dan men denkt.

 3. Bekende uitspraken niet allemaal van Jezus
  Uitspraken zoals: ‘Hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen’ en ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’ zijn waarschijnlijk niet van Jezus. Ze dateren waarschijnlijk van eerder of later. In die tijd was het normaal om uitspraken toe te schrijven aan een bekendere persoon, zodat de uitspraken meer gewicht kregen.

 4. Hij heette eigenlijk Jozua
  Jozua is een naam die in de tijd van Jezus heel veel voorkwam. Jezus en Jozua zijn eigenlijk dezelfde namen, maar verschillend vertaald in de bijbel. Sommige deskundigen geloven dat het Nieuwe testament een hervertelling is van het Oude Testament van Jozua of jezus die zijn volk naar het beloofde land leidde met daaraan extra dingen toegevoegd.